Sopp- og nyttevekster i 2022

Årsberetningen for 2022 viser et innholdsrikt år for sopp- og nyttevekster i Nedre Glomma-regionen.

Årsberetningen kort oppsummert viser en aktiv sopp- og nyttevekstforening.

I juni gikk foreningens grunnlegger bort brått og uventet. Mange vil minnes hans store kunnskap på mange felt innen det vår natur har å tilby. Vi ser svært takknemlige for hans utrettelige arbeid fra 1973 og frem til hans død i 2022.

Soppforeningen kan glede seg over en god rekruttering av nye soppsakkyndige. Vi har fått hele 6 nye soppsakkyndige, og har nå hele 22 soppsakkyndige i foreningen. Fredrikstad soppforening er en av foreningene med flest aktive soppsakkyndige i landet.

Vi ble kåret til Årets kartlegger i Norge i 2021. Arbeidet med kartlegging av artsmangfold i naturen er et svært viktig arbeid.

Foreningen har avholdt 6 styremøter. Alle møter foruten det første har vært utvidede, dvs. at soppsakkyndige også har deltatt på møtene.

Soppsesesongen startet tørt i slutten av juli, men den tok seg opp på slutten av året.

Møter og turer startet i mars med et inspirasjonsforedrag om ville vekster som mat. I mai holdt vi gratis nyttevekstkurs for medlemmer med både teori og praksis. Samme måned ble det en tur med sanking av almenøtter som hovedtema, og noe senere i måneden, en tur til Saltholmen, hvor det ble funnet mange forskjellige spiselige vekster. I slutten av mai kombinerte vi en sopp- og nytteveksttur hvor vi så etter Vårfagerhatt og russekål.

Soppturene startet i slutten av august, og det samme gjorde gratis soppkurs for medlemmer med både teori og praksis. Sesongen ble tradisjonen tro, avsluttet med en traktkantarelltur i slutten av september.

Vi har deltatt på årsmøtet forum for soppfargere i Oslo. Det har vært en felles kartleggingstur i Haldenvassdraget. Medlemmer har deltatt på høstsopptreffet som i år ble avhold i Passvik i Finnmark. I Kragerø var det en kartleggingsworkshop på Skåtøy ved Kragerø. Vi har vært representert på European Congress of Mediterrean Mycology i Portugal. Året ble avsluttet med et årsmøte med sosialt samvær i Fredrikstad.

Styret retter en stor takk til våre samarbeidspartnere Fredrikstad kommune og SA i forbindelse med soppkontrollene, og SABIMA i forbindelse med karleggingsarbeidet. Takk også til Fredrikstad Aktivitetsråd og restauranten Majorens Kro & Stue i Gamlebyen for fint samarbeid. Vi takker også Halden soppforening for samarbeidet i forbindelse med prøven for soppsakkyndige, og Sarpsborg kommune ved Idrettsrådet for samarbeidet i forbindelse med Friluftslivets Uke.

Årsrapporten i sin helhet kan du lese her.