Om oss

FREDRIKSTAD SOPPFORENING

Fredrikstad soppforening logo

Fredrikstad Soppforening ble stiftet i 1973 og er en forening som favner hele nedre Glomma-regionen. Vi har over 150 medlemmer fra Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og andre steder i området. De aller fleste medlemmene er vanlige mennesker som synes det er spennende å høste fra naturen, men vi har også noen eksperter, samt 12 soppsakkyndige, som står på soppkontroller og er med på soppturer for medlemmene. Nedre Glomma er et sopprikt område med stort mangfold og flere sjeldne arter.

Vi er en sopp- og nyttevekstforening og har fokus på :
* Sopp som mat
* Farging av garn med sopp
* Mangfoldet av sopp og kartlegging av dette
* Bær, spiselige planter, tang og tare

Og vi har et årlig program som består av :
* Soppturer med soppsakkyndig som kan kontrollere soppen din
* Soppkontroller i Sarpsborg og Fredrikstad sentrum
* Grønt-turer
* Gratis soppkurs for medlemmer
* Tang- og tarekurs (Ikke årlig)
* Kurs om spiselige ville vekster (Ikke årlig)

Så er vi også opptatt av å ha det hyggelig sammen og vi har flere sosiale innslag gjennom året.
En kveld på høsten arrangerer vi soppkulinarisk aften, hvor vi sammen tilbereder retter av sopp og grønt og nyter det sammen.
Årsmøtet er også et sosialt høydepunkt med god mat og underholdning.

Vi håper å se deg som medlem!

Tor-Øystein Gulliksen

Leder

98137237

toroyste@online.no

Rolf Hermansen

Sekretær

95838545

rgh@cowi.com

Kari Ekeberg Nilsen

Kasserer

95820855

kariekeberg@outlook.com

Eirik Jenssen

Styremedlem

95402875

eirik.jenssen@so-hf.no

Øyvind Weholt

Styremedlem

97029675

o-weholt@online.no

Thor Dybhavn

Styremedlem

95820815

thordybhavn@hotmail.com

Ellen Fodstad Larsen

Styremedlem

90477228

ellenfl@hotmail.com

Tanja Langolf Tennefoss

Styremedlem

91673625

tanja.tennefoss@gmail.com