Foto: Piotr Wawrzyniuk

Sopp- og nyttevekster i 2023

Årsberetningen for 2023 viser et innholdsrikt år for sopp- og nyttevekster i nedre Glomma-regionen.

Året 2023 er året hvor Fredrikstad soppforening skiftet navn til Fredrikstad og Sarpsborg sopp- og nyttevekstforening (FSSNF). Vi favner hele nedre Glomma, og de fleste medlemmer kommer fra Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg har vi ikke bare sopp på programmet, vi jobber også for å utvide kunnskapen innen nyttevekster.

Vi har i løpet av 2023 passert 200 medlemmer. Det er gledelig.

Mer om det som har skjedd i løpet av året kan du lese mer om i årsberetningen.