Soppkontroll Fredrikstad

Soppkontroller 2021

Du møter soppkontrollørene i Byhallen.

Kontrollene starter søndag 22. august, deretter hver søndag til
og med 26. september.

Alle dager kl. 15 til 17.