Soppkontroll Sarpsborg

Soppkontroller 2021

Du møter soppkontrollørene utenfor Sarpsborg Arbeiderblad sine lokaler i St. Maries gate 68.

Kontrollene starter søndag 22. august, deretter hver søndag til
og med 26. september.

Alle dager kl. 15 til 17.