Soppkontroll Sarpsborg

Soppkontroller 2023

Soppkontrollen i Sarpsborg finner du i St. Maries gate 81, utenfor kulturskolens lokaler.

Kontrollene starter 20. august, og siste kontroll gjennomføres 1. oktober. Disse vil bli publisert i kalenderen.

Alle søndager mellom kl. 15 til 17.